De laatste dag van mijn opleiding is een voorproefje van volgend schooljaar en gaat over persoonlijk leiderschap. Wat zijn jouw kwaliteiten, hoe zet je ze in als begeleider zodat je je klant voorgaat in zijn of haar zoektocht.

Kennis die ik graag met je deel. Want hoe goed ken jij jouw kwaliteiten en hoe zet jij ze effectief in in je werk en leven? Hoe dan en wat heb je nog te leren?

Na een korte meditatie vraagt de trainer ‘Wie heeft jou in het verleden geïnspireerd? En als je zo aan hem/haar denkt, welke 5 kwaliteiten van deze persoon komen dan in jou op?’

Ik dacht aan mijn eerste leidinggevende bij ABN AMRO toen ik net de overstap wilde maken naar personeelsadviseur. Man wat was ik onder de indruk van haar. Ze stond haar mannetje, op een prettige manier.

Hier is het lijstje: moedig, vrouwelijke kracht in leiderschap, stimulerend, autonoom/durft eigen weg te bewandelen, inspirerend.

Ik nodig je uit deze opdracht nu eerst zelf te doen voordat je verder leest. Dus wie heeft jou geïnspireerd (of inspireert je nu) en schrijf zijn of haar 5 kwaliteiten op.

De oefening gaat verder. Zeg hardop: hij/zij is ……………. (in mijn voorbeeld moedig). Ik ben ………….. (moedig). Ga door met de andere 4 kwaliteiten. En herhaal dit een 5-tal keer in een prettig ritme.
Neem daarna even tijd om te voelen wat de oefening met je doet.

Vervolgens: Kun je je toe-eigenen wat je herkent bij de ander? Zo ja, welk verlangen herken je? Zo nee, wat misken je?

Ik roep dagelijks mijn moed aan, zeker in een onveilige situatie. Mijn instinct denkt dan ‘niet pluis’ en zet direct het masker ‘ik ben onkwetsbaar’ op. ‘Als ik me zo opstel kan de ander mij niet kwetsen’. Maar zo kom ik niet in contact met de ander, wat ik zo graag wil. Ik herken dit instinctieve gedrag nu en heb de keuzevrijheid om nieuw, ander gedrag in te zetten. Dat is heel fijn. Ik krijg nu steeds vaker terug dat ik aanraakbaar ben.

Wat ik nog verder wil leren is om mijn vrouwelijke kracht tot leven te brengen en zo voller te leven en werken. Zonder het spel van verleiden in te zetten, dat ik zo goed geleerd heb met mijn vader; ik kon hem om mijn kleine vinger winden). Dit leerdoel neem ik mee in het volgende schooljaar.

En zo leren jij en ik via de ander, want wij mensen geven namelijk betekenis aan het leven door herkenning bij de ander.

Wil jij hulp bij het helder krijgen van jouw kwaliteiten? Bijvoorbeeld omdat je niet lekker in je vel zit, iets anders wilt en niet weet waar te beginnen, onrustig bent. In een gratis adviesgesprek doen we de oefening samen en geef ik je 2 waardevolle tips. Bel me op 0629507794 voor het maken van deze afspraak.

Met warme wandelgroeten, Ingeborg